Στρατηγικές Attention Autism, 4ο μέρος: Ο ρόλος των ενηλικων σε μια δραστηριότητα

Τι κάνουν οι ενήλικες κατά τη διάρκεια μιας Attention Autism δραστηριότητας!

Σε αυτό το βίντεο εγώ ως Attention Autism Advanced Practitioner εξηγώ το πώς συμπεριφέρονται οι ενήλικες σε μία Attention Autism δραστηριότητα.
Υπάρχουν δύο βασικοί ρόλοι:
1. Ο βασικός ενήλικας. Το άτομο που ζωγραφίζει στον μαγνητικό πίνακα, που ηγείται των δραστηριοτήτων και δείχνει τη δραστηριότητα του κουβά/κουτιού στο παιδί κτλ.
2. Ο βοηθός ενήλικας. Το άτομο που κάθεται μαζί με το παιδί ή τα παιδιά και είτε παρακολουθεί τις δραστηριότητες που γίνονται μπροστά στο παιδί στο σπίτι είτε στην οθόνη.

https://www.facebook.com/ginadaviesautism/videos/277361419958210/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *