Στρατηγικές του Attention Autism, 5ο μέρος: Όταν υπάρχουν δυσκολίες.

Σε αυτό το βίντεο μιλάω για τις δύσκολες στιγμές όπου τα παιδιά θέλουν να πάρουν τα παιχνίδια του 1ου σταδίου του Attention Autism προγράμματος και επειδή δεν μπορούν εκνευρίζονται και θυμώνουν.

Στο Στάδιο 1 είναι πολύ σημαντικό το να χρησιμοποιούμε παιχνίδια που να αρέσουν στα παιδιά αλλά μπορεί γι’ αυτό τον λόγο να δυσκολευτούν πολύ όταν συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να τα πάρουν. Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να εκνευριστεί το παιδί και συχνά δυσκολευόμαστε να κρατήσουμε το κανόνα του ‘δεν ακουμπάω΄. Σε αυτό το βίντεο προσπαθούμε να εξηγήσουμε το γιατί χρειαζόμαστε αυτόν τον κανόνα και το τι μπορούμε να κάνουμε για να τον εφαρμώσουμε με μεγαλύτερη ευκολία. Αξίζει όμως να τον κρατήσουμε γιατί αυτό σημαίνει ότι έτσι θα μοιραστούμε όλο και περισσότερες εμπειρίες με το παιδί.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *